Trang chủ     Tác giả   /   Nguyễn Vũ Bảo
Nguyễn Vũ Bảo

Liên kết:

BTV
Họ tên
(Bút danh)
Nguyễn Vũ Bảo
Năm sinh
09/01/1994
Công tác
Thể Thao Số 247

Giới thiệu:

Nguyễn Vũ Bảo là cây viết thể thao chủ lực của thethaoso247, tốt nghiệp loại ưu từ Đại Học Tài Chính Marketing – chuyên khoa Thương mại. Có lẽ vì học trái ngàng và chuyên ngành học đặc thù về phân tích số liệu nên các bài viết của Bảo luôn sử dụng rất nhiều dữ liệu thực tế, khả năng phân tích data và dự đoán của Bảo hiếm khi sai lầm. Chính vì thế mà Bảo chuyên đảm nhận các bài viết Nhận Định của Thể Thao Số 247, xác suất đến hơn 80% tính từ tháng 1/2021 đến nay.