GÓC NHÌN CHUYÊN GIA
Trang chủ     Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI THỂ THAO SỐ 247


Trang tin tức thể thao Thethaoso247.com (sau đây gọi tắt là “Website) công bố Chính sách bảo mật về cách thức mà Ban Quản Trị của Thethaoso247.com (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) trích xuất, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng tại Website. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi:

  • Chính sách bảo mật này mô tả chi tiết cụ thể về xử lý dữ liệu cá nhân nhằm cải thiện chất lượng Website của chúng tôi
  • Chính sách bảo mật này được quy định phù hợp với luật hiện hành nơi chúng tôi hoạt động. Ở một số trường hợp đặc thù, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu bảo mật này cho Cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao và một số vi phạm khác trái với pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
  • Lưu ý rằng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi trên Website hoặc sản phẩm khác trên nền tảng của bên thứ Ba cung cấp cho Chúng tôi (ví dụ: thông qua các fanpage của Chúng tôi), thông tin Chúng tôi thu thập được đề cập trong chính sách bảo mật này và thông tin mà Website hoặc nền tảng của bên thứ ba thu thập phải tuân theo các nguyên tắc bảo mật của các bên.
  • Cũng xin lưu ý rằng Website của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các địa chỉ khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều khoản bảo mật của các trang web được liên kết đó.
  • Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi các Website hoặc sản phẩm khác trên nền tảng của bên thứ ba cung cấp cho Chúng tôi và đọc chính sách bảo mật của các trang web khác có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn.